Езеро Туркана – магия на дивата природаed80d445ccefc5cf690445440e874b5e


d7ce23b53926e7a4c293bc9f4c5beabd
Реклама 2
Езерото е с дължина 312 км и в него се вливат няколко реки, но нито една не извира. Отдавна, когато реките били по-пълноводни, нивото на езерото било със 180 м по-високо. Тогава водата се стичала от езерото в Нил през дефилето на северозападния край, но нивото на водата се понижило и сега каньонът е напълно сух. В продължение на векове пепел и лава се сипели от вулканите, обкръжаващи езерото. Всичко падало в него и се натрупвало под формата на минерални соло, в т.ч. и натриев карбонат, по-изввестен като перилна сода.

А това е омагьосаният остров Енваитенет, което в превод означва невъзвратим… На него няма нито животни, нито птици, а хората, отишли там, изчезват, и никой не може да намери нито дори следа от тях…. Запазен е интересна легенда за загадъчен огън, изригващ от някаква дупка , прикрита с „падащо капаче” и коридори, водещи към недрата на земята…. а там живее исполинът Уот Усуму Тонг Дуурай, „мятащ огън”….