Митове за семейния живот

Мит № 3: Женените хора имат по-малко удовлетворения в сексуалния живот. 
Според национално проучване, женените хора имат много повече секс, отколкото неженените. Също така те демонстрират много повече удовлетвореност от интимните отношения. 

Мит № 4: В брака жените са подложени на много по-голям риск от насилие, отколкото при съжителството. 
Изследователите твърдят, че женените мъже са много по-малк склонни да упражняват насилие в семейството. Те са ориентирани към благополучие и създаване на благоприятна атмосфера. Всъщност това твърдение е трудно да се провери, тъй като омъжените жени не са склонни да афишират фактите на насилие.

Мит № 5: Хората живеят в брак по-малко, отколкото в миналото. 
Смята се, че на това убеждение влияе увеличаването на продължителността на живота на съвременните хора. Само че социолозите са на мнение, че макар че съвременните хора живеят по-дълго, брак сключват доста по-късно. Затова семейният им живот едва ли ще бъде много по-продължителен, отколкото е бил в миналото.

Мит № 6: Двойките, които живеят заедно преди брака, са много по-удовлетворени от семейния живот. 
Това пък съвсем не е така! По мнението на специалистите двойките, живеещи заедно преди свтбата, имат повече шансове да се разделят след сключването на брак.

Мит № 7: Колкото по-образована е жената, толкова по-малко са шансовете и да се омъжи. 
Така е било преди. Сега щансовете на интелектуалката са не по-малки, отколкото на другите дами.

Мит № 8:Ключ към семейното щастие е романтичната любов. 
Всъщност щастливия семеен живот се изгражда въз основа на общи интереси и взаимно разбиране.

Мит № 9: Наличието на деца носи на съпружеската двойка щастие. 
От дълго време не е новост, че появата на първородното дете е сериозно изпитание за семейната двойка. Само че сред двойките с деца нивото на разводите е по-ниско, отколкото при бездетните. 

.Мит № 10: В брака женените мъже имат повече предимства. 
Последните изследвания доказват, че преимущество в семейния живот се пада както жените, така и на мъжете, и то – по равно.