Градът е основан около стария мост , който е изграден през 1566 годинана мястото на някогашния верижен мост. От това време, а и от по- късно, са останали само
спомени за тези паметници на културата.
Река Неретва минава през средата му.


Благодарение на нея почвите са алувиално- ливадни и затова градът е имал възможност да се развие като селскостопански, търговски и културен център на Херцеговина.


На левият бряг на реката се намира основната част на старата мостарска чаршия, която се простира от Мало тепе до Големия мост.

Тук можете да усетите духа на миналото в една чудесна смесица от източни и западни култури.

Мекият климат на града се дължи на защитата на планините Велес, Чабуля и Хум. Това е един от градовете с най- много слънчеви дни в годината, а снегът е истинска рядкост.