Мостар

21cf8f1fcb44e20743333284ed7e9368

Реклама 1

3d0111b7a0bc239f2fd5185c33a4f631

87923cdc17d5eaa6a5bb8a86dc85d54e
Реклама 1

Градът е основан около стария мост , който е изграден през 1566 годинана мястото на някогашния верижен мост. От това време, а и от по- късно, са останали само
спомени за тези паметници на културата.
Река Неретва минава през средата му.


Благодарение на нея почвите са алувиално- ливадни и затова градът е имал възможност да се развие като селскостопански, търговски и културен център на Херцеговина.


На левият бряг на реката се намира основната част на старата мостарска чаршия, която се простира от Мало тепе до Големия мост.

Тук можете да усетите духа на миналото в една чудесна смесица от източни и западни култури.

Мекият климат на града се дължи на защитата на планините Велес, Чабуля и Хум. Това е един от градовете с най- много слънчеви дни в годината, а снегът е истинска рядкост.
22c4ee2662a1c3454d1989c6fc9ceaf1


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.