Кой как държи чаш(к)ата?…(продължение)

СНЕЖНТА КРАЛИЦА (The Ice Queen)
Обикновено това е особа от женски пол, хладна и непристъпна.
Пие от изящна чаша на столче или от широка кристална чаша. Така държи чашата, сякаш иска да бъде бариера към някакъв опит да се влезе в по-официални контакти.
Да се прави опит за осъществяване на контакт с такава особа по начало е безполезно: тя най-често е готова да „изстреля” своето жило…

ПЛЕЙБОЙ (The Playboy)
Активен и самоуверен мъж, съблазнител от донжуановски тип. Пие от дълга бутилка или висока чаша, която използва като фалически „реквизит”, с който често си играе..
Склонен е към демонстрации на собственически инстинкт и често докосва своята спътница.

МАНТА“ (The Jack-The-Lad)
Широкоскроен, весел човек, нито за минута не забравящ за себе си. Пие направо от бутилката.
Склонен към самоувереност, даже към наглост. В жестикулажията и маниера си е твърде „териториален”, като заема цялото достъпно пространство. Например , той се обляга на стола много назад, а оставя бутилката на масата далече напред.
Ако пие с приятели, едва ли ще изпадне във възторг от опитите за осъществяване на контакт, особено пък ако това не би послужило по някакъв начин за укрепване на неговата самооценка и суета.

ВРАЖДЕБНИЯТ“ (The Browbeater)
Като правило, винаги е мъж. Предпочита големите чащи и бутилки. Държи ги здраво и ги използва като символическо оръжие. Гестикулира със заплашителен и предизвикателен маниер.
Най-често това е човек, „който на всякъде е бил и всичко е видял”. Прави доста враждебно впечатление, дори когато враждебността се свежда до разговори или шеги по адрес на други хора.
Към пакива трябва да се подхожда предпазливо, или въобще да се обхождат….

И така: когато следващия път който и да било от нас попадне в бар, нека да се опита да си даде сметка за това, какво съобщаваме на околните дори самос начина, по който държим чашата – едно наше съвсем не осъзнато действие….