Какво не се знае за библията …..

• Най-мъдрият човек в Библията бил Соломон. 
• Най-великият войн бил Гедеон. С помощта на Бога той победил 135000 Мадианитяни.
• Цар Соломон имал 700 жени и 300 наложници и любовници, или както тогава са ги наричали там.
• Най-високият човек в Библията бил Голиат, ръста на който бил около 3 метра.
• В Библията нееднократно се повтарят числата 7, 12 и 40.
• Израза „Не бой се” се появява в Библията 365 пъти – толкова, колкото са дните в годината. Думата „християни” се появява само 3 пъти.
• Интересен е факта, че думата „троица” никога не се споменава.
• През шести век било прието да се казва „Благослови, Господи” на човек, който е кихнал. Смятало се, че така от тялото излиза злото…
• Последната дума в Библията е „Амин”.
• Потопът е станал преди около 4300 години.
• Библията съдържа 100 положителни изказвания за дясната ръка. Смятало се че тези, които са от дясната страна на Христос, ще наследят Земята, а тези, които са от лявата, ще горят в ада. Смята се, че дяволът кръжи около лявото рамо на човека.