Изкуственото дърво е вече реалност

Клаус Лакнер, професор по геофизика в Колумбийския университет, се занимава от 10 години с проблема и се надява, че изкуственото дърво ще стане много важен инструмент в борбата с изменението на климата. Последните изобретения ще бъдат използвани за улавяне на парниковите газове, изхвърляни от автомобилите и самолетите. Синтетичните дървета, които приличат на цилиндър, не се нуждаят нито от пряка слънчева светлина, нито от вода, за да работят по необходимия начин. По думите на Лакнер, размерите на дъврото може да се променят и това позволява практически да бъде поставено на всяко място. 
Принципът му на действие е следния: синтетичното дърво събира парниковите газове върху сорбент, очиства и отстранява въглеродния диоксид, а след това го освобождава. Техниката на поглъщане на газа напомня гъба, която събира вода.
За един ден изкуственото дърво може да улови един тон въглероден диоксид, което е равно на количеството, изхвърлено от 20 автомобили. Технологията в момента се намира във фаза на разработка в компания Research Technologies, която се намира в Тусон, щат Аризона. Такива изобретения могат много добре да служат за опазване на околната среда, но са доста скъпи – всяко от тях , съобщава CNN, струва $ 30000.
Предоставените в Министерство на транспорта на САЩ данни показват, че в момента в страната има около 135 932 930 автотранспортни средства, което означава, че за да бъдат погълнати изхвърлебите от тях вредни вещества, трябва да бъдат осигурени 6,8 милиона синтетични дървета( което в парична равностойност означава $ 204 милиарда. Имайки предвид Световната икономическа криза , проектът вероятно ще остане в стадий на разработка за неопределено време…..