Дюната в Пила и нейната красота

 


Дължината и е почти 3 км и е разположена по протежение на брега на Атлантическия океан, а за височната и данните са различни – от 110 до 130 метра. Според някои изчисления в нея се съдържат 60 милиона кубически метра пясък! За ширината и данните са единодушни – 500 метра.

Освен че е най-голяма, тя е и движеща се. Постепенно засипва залесените площи и навлиза навътре в сушата, като всяка година си „отвоюва” по 5 км. Имало е и години, когатое „влизала” с по 20 км навътре.