Това, за което космонавтите не искат да говорят…(продължение)

Невидимият, който стои зад гърба ни…
Понякога на орбита възниква ефекта на присъствие. В един момент космонавтът изведнъж чувства, че някой невидим стои зад гърба му и гледа с тежък поглед. А след това невидимото същество показва своето присъствие: разнася се шепот. Той звучи някъде в глъбините на съзнаниети именно така: „Прекалено рано и неправилно си дошъл тук. Вярвай ми, защото аз съм от твоите предци. Синко, ти не трябва да си тук, връщай се на Земята, не нарушавай законите на Твореца…”
Понякога, за достоверност гласът разказва някаква малка, известна само на семейството на космонавта история, свързана с този(говорещия) прародител. Кой щепти на стотици километри над Земята?
Професор Бутусов обяснява, че тази история е разказана от един от космонавтите, помолил да не се оповестява фамилията му, но твърдял, че лично се е сблъсквал с такива явления. И знае, че още някои хора са чували шепот… И даже имали фантастична версия, че ни шепне някакъв чужд разум, явяващ се продукт на извънземна цивилизация, като, използвайки хипнозата, са се стремяли да изгонят човека от териториите, завладени от тях много, много отдавна. За целта използвали факти от съзнанието и подсъзнанието на земляните, които били известни само на тях – за убедителност. От това бил направен и друг извод: те отдавна и добре познават земляните и оставайки по някакъв начи невидими, изучават нашата цивилизация. Вероятно, в продължение на хилядолетия….

Те се превръщали в динозаври
Пръв за този феномен открито е съобщил в Международния институт по космическа антропология през 1995 година Сергей Кричевски. Оказва се, че не един космонавт е изпитвал по време на полет удивителни усещания. Например, неочаквано излизал от своя привичен човешки образ и в буквален смисъл се превръщал в някакво животно! Освен това, сякаш се включвал към някакъв информационен източник и получавал предупреждения за грозящи го аварийни ситуации..
По-късно космонавтът продължавал да се усеща преобразуван, или се превръщал в по-ужасно същество. Един от колегите на Кричковски му разказал, че се превърнал в динозавър! При това чувствал, как крачи по някаква планета, преодолявайки оврази и пропасти. Той описвал своите лапи, люспитеее си , ципите межди пръстите , както и огромните си нокти. На кожата на гърба си чувствл, как се издигат костени пластинки по гръбнака му. Случвало се, човек да се превърне в друга личност, и даже да се окаже извънземен…
Много от космонавтите водят лични дневници по време на полет, в това число, свързани и с тези загадъчни видения. За съжаление те отказват да публикуват тези уникални документи, тъй като се страхуват, че ще ги вземат за откачени. На друго мнение е космонавтът-изпитател Сергей Кричевски. Той смята, че е необходимо внимателно и подробно да се изследват фантастичните състояния на съновидение, както опредлага да бъдат наречени тези тънки явления. Според него такива изследвания не само ще помогнат за безопасността на космическите полети, но е възможно да открехнат завесата пред най-съкровените тайни на Вселената.

По материали на nlo-inform.ru