От ревност може наистина да се ослепее

Това се съобщава в статия на изследователите, публикувана в априлския брой на списание Emotion.

Авторите на изследването са се опитали да изяснят до колко силно близките отношения между хората могат да засегнат базовите им възможности за възприемане на света.
В своята работа учените провели експеримснт с доброволното участие на хетеросексуални двойки, при които на жените трябвало да се покажат изображения на красиви ландшафти на мониторите, които да се редуват с неприятни за възприемане изображения. При това техните партньори седели редом, пред екрана на отделен монитор, и съгласно условията на експеримента, се занимавали с ощенка на тези или онези фотографии на ландшафта.
На определен етап от експеримента изследователят молел мъжете да превключат от едната задача на другата, като прекратят коментарите на красотата на ландшафта и да превключат на оценка на привлекателността на жемите, които се редували на техния монитор.
По резултатите от този експеримент жените трябвало да оценят своята степен на раздразнителност и дискомфорт от това, че техния партньор се занимавал по време на опита с оценката на чужда привлекателност.

В резултат на анализа на получените данни учените установили, че колкото повече ревност изпитвала жената по време на експеримента, толкова по-голямо отражение и оказвали неприятните изображения на нейния монитор и толкова по-зле се справяли с кометара на изображенията на красивия ландшафт. Учените отбелязват, че такова нарушение на зрителното възприятие се забелязвало само в момент , когато мъжете се занимавали с оценка на чуждата привлекателност.

Авторите на изследването предполагат, че тяхната работа има голямо значение за изучаването на взаимовръзките на социалните отношения и на способността да се възприемат и задълбочава представите на учените за това как емоциите, свързани със социалните взаимодействия , могат да засягат умстеното и физическото състояние на човека.

Психолозите имат намерение в бъдеще да установят как подобни социални взаимодействия могат да се отразят на поведението и спососбноститре за възприемане при мъжете.
rian.ru

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.