Най-зелените страни в света

Норвегия – 81.1
Към 2030 година Норвегия ще стане страна с практически нулево изхвърляне на промишлен въглероден диоксид. Още от сега страната прави крачки за намаляване на изхвърлянето на въглеродни газове в атмосферата, като за тази цел правителството закупува необходимото оборудаване и технологии. В момента се планира снижаване на вредните емисии с 40%.

Това, което се прави има не само научно, но и икономическо значение. Нпример тези, чиито автомобили се движат с дизелово гориво, ще плащат повече. Освен това Норвегия прокарва още железопътни линии, за да избави жителите от страната да се придвижват на дълги разстояния с автомобили. Страната също привежда в ред ландшафта, нарушен преди.

Швеция – 86.0
В същото време, когато другите страни преживяват тежки времена, налагайки се да плащат все повече за гориво, Швейцария има намерение до 2020 година да въведе във всички домове безгоривен режим. Не че правителството е полудяло и иска да изключи отоплението и газта на домакинствата! Просто Швейцария постепенно премоинава на възобновяеми източници на енергия. Такъв план е приет не сега, а още през 1980 година, по време на поредната енергийна криза. В страната вниманието се фокусира върху използването на енергията на реките, вятъра и слънцето. За съжаление Швеция също строи атомни елекртоцентрали, които в никакъв случай не може да бъдат наречени „чисти”.

f7d1233b938f96167201a127adf6e62d


Правят се и други опити. Например талаша се прави на топчета и се предлага на населението за отопление. Освен това постепенно се преминава към използване на биогаз в автомобилите, вместо метана.. Това звучи мако странно, но биогазът е значително по- евтин от добивания от недрата на земята газ.

Коста-Рика – 86.4
Тази страна отдавна е обявила своето намерение да остане чиста. Сега в нея се работи за съхраняване на девствените гори и биоразнообразието. Към 2021 година Коста Рика се кани да стане страна с нулево изхвърляне на индустриален въглероден окис. Затова правителството се стреми за разработване на нови алтернативни източници на гориво и внедрява аече съществуващите в промишлеността.
Разбира се, Коста Рика е топла страна и отопление на домовете не се налага, а това автоматично снижава с една трета потреблението на енергоресурси.

22d0a1d82c4f65c191b545058850d287


В течение на десетилетия Коста Рика е унищожавала собствените си гори, продавайки дървен материал зад граница. Сега се прави всичко възможно за снижаване активността на кампанията по изсичане, а и има стремеж към залесяване. Само през 2008 година, въпреки кризата, са били посадени 5 милиона нови дръвчета, с цел възстановяване на унищоженото преди.

Швейцария – 89.1
Тази страна е била лидер в рейтинга на най-чистите страни през 2008 година Сега се смята, че е на второ място, като постоянно се работи над идеята, тя да стане чиста, „зелена” страна, постепенно намаляаща изхвърлянето на вредни емисии. Създават се нови национални паркове, в които се връща първоначалния вид на природата.

724c6ac9b80bef7d417dccd7beeb7f11


Внедряват се „зелени” технологии, а и стимулират своите клиенти в това отношение. Освен това много от домовете използват система за отопление, използваща геотермални източници.
Като цяло Швейцария никога не е била „мръсна” страна Максимата : „Чусто е не там, където метат, а там, където не мърсят”, за тях отдавна е станала водеща…

Исландия – 93.5

Ако се говри за геотермални източници, то на кого другиро е провървяло така, както на Исландия! Тази страна е избавена от необходимостта да изгаря каквото и да било, за да получи топлина. Въпреки хладния климат, там топлото е предостатъчно!
Правителството на тази малка страна поощрява жителите да използват „зелени” технологии, но и самите жители приемат идеята много добре. Интересното е, че преди страната 70% е зависела от доставката на каменни въглища, които са били внасяни. Сега тази зависимост от вноса е само 18 %. Към 2050 година
правителстото възнамерява да се избави съвсем от зависимостта от въглища и нефт, като изключи тези полезни изкопаеми от икономиката и промишлеността на страната.

1d4bcd2e82cf05a259637c1c5c33c700А къде всъшност сме ние?…

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.