Котловината на вулкана Узон

Узон представлява огромна падина, с диаметър около 10 км и площ 150 квадратни километра, образувала се на мястото на разрушения вулкан и наричана калдера (от испански – „котел”).
Последствията на катастрофалното изригване , станало преди около 8500 години , се виждат и сега , под формата на кратер на изригване с диаметър около 1 километър.

2d71c3655f5d40cb7da51032e7028f7b


Сутрин, когато въздухът е още прохладен, от височините на обкръжаващите от запад и север планини, се открива изумителната панорама на жълти димящи полета със стоящи над тях стотици стълбове пара, със зелени дървета, кафеникави тундри и синкави езера.
Отдолу на всяка крачка се чуват изумяващи звуци: всичко пука, шуми, свисти и пухти, сякаш енергията на Земята се опитва да излезе направо от под краката.

9d2e089bec2026fdfa8091d136b3e1a2


Хидротермалната дейност е съсредоточена в югозападната част на котловината, на 5 термални полета. Тя се проявява с множество кипящи кратери, с многобройни кални котли и вулканчета, с парещи или нагрети площадки, от които излиза пара или гореща вода.

194ff418cf020cb856674b36bab8591e


Сред езерата на котловината най-голямото, но всъшност малко и студено е Централното. Интересни са още топлото и незамръзвашо Фуморално (пушещо), Банята, в което дъното е лъжливо и всъщност е коричка от разтопена самородна сяра, намираща се в дълбочина…

792f1670f1e2e13620086169cc9a69f8


Котловината на вулкана Узон е уникално място , в което едновременно може да се наблюдават проявите на младия вулканизъм, минерало и рудообразуване, развитие на термалните езера, излизането на най-новия нефт на планетата, както и микробиологичните процеси е термалните източници. И освен това е невиждано зрелище, образувано преди повече от 40 хиляди години, което просто не може да не привлече вниманието на туристите…