Колкото повече пари изкарва жената, толкова по-често и изневеряват

В продължение на няколко месеца тя изучавала семейни и живеещи заедно двойки, възрастта на партньорите в които варирала межди 18 и 28 години. Съгласно наблюденията и, мъжете, зависещи изцяло във финансово отношение от своите партньорки, изневеряват 5 пъти по-често от тези, които имат равни доходи с партньорките си.
Според социоложката, винивно за всичко е желанието на мъжете да отстояват своята полова идентичност, или грубо казано, да докажат „кой в къщи е стопанин (чорбаджия)”. Тъй като ниския доход не позволява мъжът да демонстрира своето превъзходство над партньорката, това подсъзнателно го провокира на „хипермаскулинно поведение” – в частност, към стремеж за по-голямо количество полови контакти.Муш цитира The Time, където се посочва, че когато идентофикацията на човека е под заплаха, той се стреми да я възстанови и отново да се утвърди в социалната група. За мъжете съществена част от самоидентификацията се явява статуса на хранител (този, който осигурява храната). За да компенсира нарушението на този статус, мъжът отива към съприжеска изневяра.