Цветовете на женските тоалети

Всеизвестно е, че почти никога жените не обличат едноцветен тоалет, а се стремят към комбинации. Дори и да е с такъв тоалет, винаги ще се постараете „да си поиграете” с цвета на аксесоарите, а и стехния вид…
Ако имате предпочитания към комбинацията от жълто и виолетово, никой не би трябвало да се съмнява в богатсъвото на Вашата фантазия, а ако Ви привлича жълто – черния тоалет, това говори за своеволие.

Енергичните, амбициозни и импулсивни жени предпочитат червения цвят. Синият цвят пък е типичен за уравновесените и спокойните, а онези жени, които умеят да се контролират, избират черния цвят, когато не желаят да привличат вниманието върху себе си.

Жълтият цвят е за онези, които прекарват живота си в търсене и в движение, а зеленият -за онези, които са уравновесени и предпазливи.
Предпочитайки „да смесваме” цветовете, не само се подчиняваме на модните повеи, но и показваме своите неосъзнати потребности. Например комбинацията между синьо и сиво показва спокойствие и липса на съмнения относно правения в момента избор. Подбирайки синьо-виолетов тоалет, заявяваме несъзнателно, че се нуждаем от нежност и чувственост.
Синьо-кафяв тоалет обличат жените, които се нуждаят от грижи, а синьо-жълт – тези, които искат да получат признанието и любовта на обкръжаващите. Тоалетът в синьо и червено не говори, а направо крещи за хармоничност, а даже и за взаимно разбиране. Синьо-жълтата комбинация показва последователност, предпазовост, внимание и точност.
Ако пък сиво-жълтата комбинация говори за неувереност и нерешителност на своя притежател, жълто-кафявата комбинация говори за увереност, свобода и чувство за защитеност.

Оказва се, че както дрехите, и особено цвета им, може да са визуализация на чувствата, които изпитваме в момента, така и подбора на техните цветове може да бъде изискване към всяка от нас, за да управлява с помощта на цветовете своето настроение. А и да покаже на околните какво иска да бъде отношението им към нея….