Бракът с връстник удължава живота на жената

Изяснило се, че колкото е по-голяма разликата във възрастта с мъжа (независимо от това, в какв посока е тя, толкова е по-малка продължителността на живота при жената.

Изследователите, изучаващи данните за почти два милиона съпружески двойки, потвърдили предположението, че е най-добре жените да се омъжват за връстник, както разликата във възрастта да не превишава 1-2 години. Много младият, както и много старият мъж, негативно влияят на продължителността на живота на жената.