Бездънното езеро в Солнечногорския район в Подмосковието

Бездънното езеро в Солнечногорския район в Подмосковието , е възможно да представлява природен феномен. При своите неголеми размери ( примерно 25х35 метра), то има огромна дълбочина и преди въобще не са могли да я измерят. Затова и е наречено Бездънно.
Всъшност дълбочината на езерото се е опитвал да измери и ученият Дмитрий Менделеев, но връвта с дълбочина 97 метра въобще не му стигнала. По- късно на военните карти била указана дълбочина 100-150 метра.

Не е учудващо, че местните жители са смятали, че езерото е направо свързано с океана… По мнение на учените езерото в Подмодковието се е образувало в резултат на термо-карстови процеси. Вследствие на топенето на ледниците рехавата почва е улягала и дъното на езерото е слизало все по- ниско.
Напълно възможно е топящият се ледник да е направил в земята сложни и дълги ходове. За евентуалната връзка на езерото с океана изследователите говорят само като за красива местна легенда.