100 %D0%B0


Земетресение! Най-добре е, да не се мисли за него. Земетресенията са с различна сила и стават вследствие на промени в земната кора, или на изместване на тектоничните плочи. Уеб-изданието LiveScience е направило подборка от необичайните факти за същността на подземната стихия, и се получили 13 интересни факти:Още ->

d0be22

Най- големият в света видеохостинг YouTube , навършва 5 години. В компания Google, притежаваща сайта казват, че през 2005 година разбирането за видео в мрежата било доста необичайно а сега без онлайн видео е сложно да си представим пълноцене интернет.
Съгласно последните данни сега YouTub за деннонощие изпраща на потребителите от целия свят повече от един милиард видеозаписи , а общата продължителност на поместените видеоматериали превишава 1700 години.
Още ->