Димитрина Игнатова Цонева – автор Дали с пълен или с кратък член ще се членува съществителното от мъжки род в единствено число, зависи от синтактичната служба, която изпълнява. С пълен член се членуват подлогът в изречението, именната част на съставното именно сказуемо, приложенията към подлога и към  именната част на съставното сказуемо и заглавията отОще ->