d0be115

На практика само данните за формата на земното ядро не биха били достатъчни, за да се направи изводза това, че то на едно място се топи, а на друго се втвърдява. Била необходима и информация, как се разпространяват колебанията в различните форми на желязото.

Още ->

d0b4114

Учените са стигнали до извода, че земното ядро, както и преди, променя своята форма. Под Русия и Китай то се топи, а на запад се втвърдява
Съгласно изчисленията на френските геофизици, ядрото на планетата съвсем не е толкова стабилно, както се е смятало по- рано, съобщава Pop-top.net. Процесите на топене и кристализация продължават и до сега , и точно те са отговорни за това, че формата на ядрото съвсем не е симетрична.
Как се е стигнало до такова заключение?Още ->

d0be113

Стивън Хокинг е един от най- влиятелните в научен смисъл и най- известни физици- теоретици на нашето време и Нобелов лауреат, който наскоро е направил сензационно признание. Според него извънземните почти сигурно съществуват, но умолява човечеството да не се опитва да се свърже с тях. Причина за това негово изказване е новата серия документални и телевизионни филми, които ще бъдат показани по Discovery Channel през следващия месец и в които ученият е включен като експерт.Още ->

d0be50

Нима такива огромни подземни пространства са напълно лишени от живот? Едва ли… Разбира се, някакви насекоми, безцветни рибки и прилепи не влизат в сметка. Става въпрос за големи организми и даже за разумни същества.

Естествените и изкуствени подземни кухини в недрата на Земята, без съмнение на места се пресичат с подземен водоток. По такъв начин в подземния свят има вода, запазва се умерена положителна температура, а в местата с вулканична активност температурата на водата и въздуха достигат още по- подходящи стойности.Още ->

d0be48


От къде в различни водоеми на планетата от време на време се появяват доисторически чудовища? Наблюдават ги заслужаващи доверие свидетели, а понякога и десетки хора, но последващите опити на учените да намерят досиаторическите чудовища остават без резултат. Може би защото чудовищата живеят в своеобразен подземен Плутоний и само понякога се появяват на повърхността?

Подземния свят дали наистина съществува?
Още ->

d0bd170

Според специалистите на щата Калифорния, такива планети като Марс и Меркурий са били формирани изключително от протопланетарен материал, който е останал от формирането на Земята и Венера.
„Този модел обяснява много от характеристиките на Марс и Меркурий” – казва Брад Хансен от университета в Калифорния.
„По наше виждане планетообразуването на Марс и Меркурий е основно от остатъчни продукти от Земята и Венера” – разказва Хансен.


Много съвременни астрономи в една или друга степен споделят виждането, че Земята и останалите планети с твърда повърхност, са се образували от тънкия газово-прахов диск около Слънцето, преди около 4,5 милиарда години. Още ->

d0bd113

Тибериадско езеро, Галилейско море, езеро Кинерет – под всички тези названия се разбира едно и също – езерото, което е разположено в източната част на Долна Галилея, на 200 километра от Йерусалим.
Още ->

d0bc30

Там, където не действат някои закони на физиката…

Едно от най- загадъчните места в света е разположено в американската Калифорния. Там някои закони на физиката не действат. Топчетата се търкалят по наклонена плоскост не надолу, а нагоре; предметите, които трябва да стоят вертикално, се намират под ъгъл към земята, а хората могат да ходят по стените.
Още ->