d0bd36

Хората винаги са свързвали маслиненото дърво с нещо божествено.
Древните гърци смятали, че за създаването му са задължени на богиня Афина и затова маслинените клонки за тях са олицетворение на мъдрост и плодородие.
Египтяните я приписвали на богиня Изида и били уверени, че тя е символ на мъдростта.
Според християните, гълъбът с маслинено клонче в клюна е донесал вестта за помирение на хората с Бога след Всемирния потоп.Още ->