d0be649

Вулкан Авача се отнася към типа на така наречените двойни вулкани. По своя строеж се явява копие на известният вулкан Везувий, само че го превъзхожда значително по размери. Връх на вулкана се явява обкръжаващата кратера тънък остър ръб. Кратерът е с диаметър 400 метра и е запълнен с вода. От невидимите пукнатини в скалите излизат струи пара и газове. Температурата на страничните „фумароли” се колебае между 90 и 150 градуса.

Още ->