1

    В това видео много ясно се виждат огромните и необичайни стълбове светлина, появили се направо от земята на 17 декември 2012 година край град Палотина в Бразилия.  По материал на http://othereal.ru  Още ->

d0be22

Най- големият в света видеохостинг YouTube , навършва 5 години. В компания Google, притежаваща сайта казват, че през 2005 година разбирането за видео в мрежата било доста необичайно а сега без онлайн видео е сложно да си представим пълноцене интернет.
Съгласно последните данни сега YouTub за деннонощие изпраща на потребителите от целия свят повече от един милиард видеозаписи , а общата продължителност на поместените видеоматериали превишава 1700 години.
Още ->