Kрай полския град Вонгровец две рекички – Велна и Нелба, се пресичат точно под прав ъгъл. Интересното е, че водите им въобще не се смесват, а след това текат по своите русла по-нататък! Тайната на това уникално явление в различната температура на водите на тези реки, както и наОще ->