Предишни работи са доказали връзка между пушенето и „разваляне” на настроението. Известно е също, че въздействието на никотина ( при изследване на животни0 предизвикава симптоми на депресия и стрес, безпокойство, като и подтиска чувството за удовлетвореност.

В хода на изследването учените анализирали образци на слюнка за нивото на котинин. Това вещество, оставащо в кръвта до 2 денонощия, може да се използва като индикатор за това, дали човек е изложен на влияние от пушенето. Впрочем именно концентрацията на котинин свидетелства за риска от заболяване от рак на белите дробове.

Изследваните също попълнили анкета, оценявайки своето психическо състояние. При анализа на резултатите изследващите отчели утежняващи фактори, като например социално-икономическото състояние на участниците, свързано с пасивното пушене и повишаване на риска от възникване на депресия и безпокойство. Било установено, че с повишаване нивото на котинин, по- често се забелязват признаци на психическо разстройство. Дори и при тези, чието ниво на този продукт било най-ниско, вероятността на възникаване на симптоми на депресия и безпокойство била 25%.

И тогава възниква въпрос: дават ли си сметка майките-пушачки с какво „даряват” децата си, подържайки своя „малък” порок?…